logo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
نورپردازي در عكاسي چيست ؟
کد محتوا: 193
تعداد بازدید: 1235
تاریخ نگارش: 1391/9/27  21:13
نگارنده: واحد پژوهش و نگارش آموزشگاه قطره

نورپردازي در عكاسي چيست ؟

lighting نورپردازي در عكاسي داراي ابعاد پيچيده و گسترده اي است كه تاكنون كتاب هاي متعددي براي اين مبحث به نگارش درآمده است كه در اين بخش به معرفي تعدادي از آنها مي پردازيم .

1-Basics Photography, Lighting {David Prakel} Ava Publishing - 2007

2-Beginner's Guide to Photographic Lighting, Techniques for Success in the Studio or on Location {Don Marr} [9781584281337] (Amherst Media, Inc. - 2004)

3-Christopher Grey's Studio Lighting Techniques for Photography, Tricks of the Trade for Professional Digital Photographers {Christopher Grey} [1584282711] (2009)

4-Digital Photography Lighting For Dummies {Dirk Fletcher} [9780470647639] (For Dummies - 2010)

5-Light - Science&Magic. An Introduction to Photographic Lighting {Fil Hunter} [9780240808192] (Focal Press - 2007)

6-Lighting Photo Workshop {Chris Bucher} [0470114339] (Wiley - 2007)

7-Light, Science and Magic, An Introduction to Photographic Lighting {Fil Hunter} [0240802756] (Focal Press - 1997)

8-Lighting for Digital VideoLight Science and Magic, An Introduction to Photographic Lighting, 4th Ed {Fil Hunter} [9780240812250] (Focal Press - 2011) and Television, 3rd Ed {John Jackman} [9780240812274] (Focal Press - 2010)

9-Understanding and Controlling Strobe Lighting, A Guide for Digital Photographers {John Siskin} [9781608952427] (Amherst Media, Inc. - 2010)

10-Motion Picture and Video Lighting, 2nd Ed {Blain Brown} [9780240807638] (Focal Press - 2007)

1-Basics Photography, Lighting {David Prakel} Ava Publishing - 2007

2-Beginner's Guide to Photographic Lighting, Techniques for Success in the Studio or on Location {Don Marr} [9781584281337] (Amherst Media, Inc. - 2004)

3-Christopher Grey's Studio Lighting Techniques for Photography, Tricks of the Trade for Professional Digital Photographers {Christopher Grey} [1584282711] (2009)

4-Digital Photography Lighting For Dummies {Dirk Fletcher} [9780470647639] (For Dummies - 2010)

5-Light - Science&Magic. An Introduction to Photographic Lighting {Fil Hunter} [9780240808192] (Focal Press - 2007)

6-Lighting Photo Workshop {Chris Bucher} [0470114339] (Wiley - 2007)

7-Light, Science and Magic, An Introduction to Photographic Lighting {Fil Hunter} [0240802756] (Focal Press - 1997)

8-Lighting for Digital VideoLight Science and Magic, An Introduction to Photographic Lighting, 4th Ed {Fil Hunter} [9780240812250] (Focal Press - 2011) and Television, 3rd Ed {John Jackman} [9780240812274] (Focal Press - 2010)

9-Understanding and Controlling Strobe Lighting, A Guide for Digital Photographers {John Siskin} [9781608952427] (Amherst Media, Inc. - 2010)

10-Motion Picture and Video Lighting, 2nd Ed {Blain Brown} [9780240807638] (Focal Press - 2007)

1-Basics Photography, Lighting {David Prakel} Ava Publishing - 2007

2-Beginner's Guide to Photographic Lighting, Techniques for Success in the Studio or on Location {Don Marr} [9781584281337] (Amherst Media, Inc. - 2004)

3-Christopher Grey's Studio Lighting Techniques for Photography, Tricks of the Trade for Professional Digital Photographers {Christopher Grey} [1584282711] (2009)

4-Digital Photography Lighting For Dummies {Dirk Fletcher} [9780470647639] (For Dummies - 2010)

5-Light - Science&Magic. An Introduction to Photographic Lighting {Fil Hunter} [9780240808192] (Focal Press - 2007)

6-Lighting Photo Workshop {Chris Bucher} [0470114339] (Wiley - 2007)

7-Light, Science and Magic, An Introduction to Photographic Lighting {Fil Hunter} [0240802756] (Focal Press - 1997)

8-Lighting for Digital VideoLight Science and Magic, An Introduction to Photographic Lighting, 4th Ed {Fil Hunter} [9780240812250] (Focal Press - 2011) and Television, 3rd Ed {John Jackman} [9780240812274] (Focal Press - 2010)

9-Understanding and Controlling Strobe Lighting, A Guide for Digital Photographers {John Siskin} [9781608952427] (Amherst Media, Inc. - 2010)

10-Motion Picture and Video Lighting, 2nd Ed {Blain Brown} [9780240807638] (Focal Press - 2007)

 

نظرات بینندگان

نظر شما
نام:
captcha
کد امنیتی:
ایمیل:
نظر:Page Generated in 0.1358 sec